مرور رده

مهندسی تولید

گرایش های برتر تولید برای کسب و کارهای کوچک در سال ۲۰۱۸

بازار تولید جهانی در سال های اخیر هزاران تغییر را تجربه نموده است. بخصوص در ایالات متحده آمریکا در حوزه های اتوماسیون، برون سپاری و فن آوری تاثیر ویژه ای روی تجارت ساخت و تولید در همه ابعاد داشته است.